Zrádný osud

23. května 2012 v 20:43 | Surynka
Tak jsem se rozhodla vám sem vložit něco dalšího. Je to originální tvorba. Jedná se o jednorázovku. K ději vám nebudu vyprávět nic, vůbec nic. Jen chci říct, že to časem oživým ilustracemi. Takže až dodělám obrázky, vyvěsím tu upozornění a kdo bude mít zájem, může se na to podívat. Ale zatím je tu příběh a můžete se na něj tedy podívat. Ani nevím, kdy mě to napadlo, ale zřejmě nkdy během čtení malé encyklopedie ohledně starého egypta, kdy jsme přemýšlela nad tím, že v obodbí před našim letopočtem byli lidé velmi pokročilí, pak přišlo náboženství kázající o střídmosti a tolik dokonalých vynálezů, jako rozvod vody v palácích, nebo kanalizace, jejížd odvod měl vlastně každý dům v městském státě a všechny splašky se ukrývaly v potrubích pod kamenými kostkami v ulicích, prostě zmizelo a trvalo dlouho, předlouho, než se to opět vynalezlo. Kdo je věřící, nezatracujte mne, neb vězte, že každý má právo na svobodu slova a vlastní výběr náboženství, i výběr takový, že žádné náboženství vyznávat nebudeme. Kde jsem jen takto hezky sestavenou větu slyšela? Nevím, ale líbí se mi, protože je pravdivá. Berte ji prosím na vědomí a nezlobte se na mě, děkuju :)
Tím končí chvilka, kdy jsem psala běžný komentář nehorázně spisovaně :D A teď už povídka.

Dávno tomu bylo, tak dávno, že si to ani nejstarší zapisovatel světa nemůže pamatovat, dávno, že snad ani bohové nemohou mít v paměti tento moment, vládly městským státům ženy. Ale nebylo to tak vždy dané. Povyprávím příběh, ve kterém se ženy vymanily zpod nadvlády mužů, samy začaly vládnout, a pak opět musely přijmout vládnoucí mužskou ruku. Příběh, který se odvíjel od začátku až do konce nepředvídatelně.
"Máte dceru!" křičela nadšeně léčitelka, když dobíhala na prostranství domu, kde u kamenného stolu seděl osmnáctiletý muž. Na tehdejší dobu měl nejvyšší věk na to, aby už byl otcem. Ale když to konečně přišlo, nebyl vůbec nadšený.
"Copak vy nejste rád?" dorážela bába kořenářka.
"Rád? A za co? Že se mi narodila holka? Copak ta bude moct kdy dědit, mít majetek, obstarat rodinu?!" vysvětloval náležitě své nenadšení.
"Ale vždyť není všem dnům konec," snažila se ho utěšit, i když by ho raději pořádně pleskla přes hlavu. Když byla mladá a ještě v učení své matky, odrodila jeho, Mereze a teď odrodila jeho prvorozenou dceru a on, místo aby byl rád, je naštaný.
"Myslíte?! Izaře je šestnáct, za chvíli už bude na mateřství stará a co pak? To abych si našel novou ženu!" Merez už neměl náladu na další rozhovory a odešel do své místnosti. Nikdo jiný tam nesměl, panoval tam klid a pořádek jemu vlastní.

Taře bylo šestnáct, když jí otec vyhrožoval manželem. 'Vyhrožoval' nebylo to správné slovo, na výhružky byla zvyklá, ale on ji děsil. Tara byla krásná, ale liberální dívka. Jezdila na koních, kteří byli tehdy téměř neochočení, lovila zvěř a poletovala všude kolem. Zároveň se ale dokázala upravit, obléct a vystupovat jako inteligentní krasavice. Zkrátka žena mnoha tváří, jen ne té manželské. Její o rok mladší bratr ji měl sice rád, ale před otcem ji nedokázal ohájit. Mezer si zkrátka postavil hlavu, že dceru provdá a pokoušel se o to poslední dva roky. Ale Tara prostě nesplňovala představy rodičů možných budoucích manželů.
"A budeš se chovat slušně, jasné? Žádné velké myslitelství, debatám se vyhýbej, nesnaž se působit inteligentně! Mluv jen o šatech, počasí, manželství a dětech! Nebudeš si muže odhánět donekonečna!" přikazoval jí otec těsně před tím, než vešli do domu dalšího adepta na manžela.
"Dobrý večer! Jen račte vstoupit," uvítala je hned u dveří Ilhara, matka mladíka, jehož jméno je příliš složité a naprosto nepodstatné, a proto jej nebudeme zmiňovat. "Ahoj Taro, tobě to sluší. Budeš se mu líbit," přikyvovala hlavou Ilhara a už je tlačila do společenské místnosti, kde je usadila na zem, do měkkých polštářů.
Hovor se neodvíjel podle představ Mezera a Ilhary. Tara se prostě nedokázala hlídat a prokazovala svou vysokou inteligenci a nestrannost. Mezer se ji snažil zadržovat, marně. Ilhara se vždy snažila Tarou určené téma zamluvit, marně. Už to vypadalo, že se schýlí buď k hádce, trapné situaci, nebo odchodu. Všechno to ale přerušil křik z ulic. Křik, prosby o pomoc a pláč. Než se kdokoliv ze čtveřice dokázala podívat ven, co se děje, začal se domek z nepálených cihel bortit. V poslední chvíli si Tara akorát dokázala domyslet, co se děje a už na zádech ucítila tíhu směsice suché hlíny a slámy.

Všechno ji bolelo. Necítila skoro nic, jen hlavu, která ji bolela, jako by se roztříštila na tisíc kousků. Povedlo se jí otevřít oči, ale přes ten prach a špínu neviděla skoro nic. Jediné, co jí došlo, bylo, že už je den. Bylo teplo, dusno a slunce sálalo na prachovou půdu pod sebou. Snažila se pohnout rukou, ale prvních pár pokusů se nezdařilo. Až po chvíli se jí povedlo zjistit, že nemá nic zlomeného. Pokusila se vzepřít a setřást ze sebe tu rozpadlou zeď. I tady se prvních pár pokusů nepodařilo, ale jakmile se jí povedlo pořádně zabrat, už to nechtěla vzdát. Snažila se tak urputně, až se nakonec vymanila z toho těžkého a špinavého vězení.
Rozhlédla se kolem sebe. Vojska sousedního městského státu zničila celé její město. Téměř všechno bylo rozbořené, všude nepořádek, krev a mrtví a zranění. Nemohla tomu uvěřit. Chodila tam, bloudila ve svém vlastním městě. Nedokázala rozpoznat jednotlivé domy od sebe a nedokázala se z toho všeho vzpamatovat. Chodila tam jako ve snách a zdálo se, že je snad jediná, kdo přežil. Kdyby se jí někdo zeptal, co v tu chvíli cítila, nedokázala by to vysvětlit, ale ten nevysvětlitelný pocit najednou vystřídal strach. Strach o matku a bratra… a otec? Ten zůstal pod sutinami Ilhařina domu, ale k Taře se choval celý život tak nepříjemně, že jeho ztrátu ani nebyla schopná oplakat.
Doběhla k tomu, co kdysi bývalo jejím domem, a myslela, že se jí podlomí kolena. Ta hromada hlíny a dřeva ani zdaleka nepřipomínala její krásný rodný dům. Když se vzpamatovala, rozeběhla se do míst, kde ten večer mohla přebývat její matka a zoufale se snažila ji někde zahlédnout. Běhala tam tím zbořeništěm a marně křičela, ale nikdo jí neodpovídal.
"Taro! Pomoz mi," ozvalo se najednou. Rozhlédla se a pak ho zahlédla. Svého bratra. Ležel tam, zaklíněný mezi úlomkem ze stěny a dřevěným krovem. Doběhla k němu a po delším snažení ho vyprostila.
"Kde je matka? No tak, mluv!" naléhala na Pereze. Snažil se jí to sdělit, ale jeho plíce byly plné prachu. Než se mu povedlo všechno říct, uběhla asi půlhodina. Ať se Tara snažila jakkoliv, matku už nezachránila. Dřevěný pilíř jí rozdrtil pár žeber a ona už nedýchala.

Hledali dál, ale moc živých už nenalézali. Přežilo asi dalších osm žen a sedm mužů a asi deset dětí. Nijak závratný počet. Večer se seskupili u ohně na bývalém náměstí a po třech hodinách se střídali na hlídkách. Bylo to příšerné období. Nepodařilo se jim vyprostit všechny mrtvé, takže se zbořeništěm nesl pach mrtvol. Neměli žádné zásoby jídla a zvířata jim buď utekla, nebo je s sebou odnesli nájezdníci, takže i možnost útěku upadala. Nezbylo jim nic jiného, než jen čekat na vhodnou příležitost.
"A co teda chcete dělat?" zeptal se jeden z mužů, když Tara přikládala do ohně. Po tom všem ztratili naději. Mužům zamrzlo ego na bodu mrazu, protože tohle pro ně byla jasná zpráva o tom, že se nedokážou postarat o rodinu, když vlastně každý z nich utrpěl ztráty. Bylo to nevěřitelné, ale jediný, kdo si udržel nějakou naději a náladu, byli Tara a Perez. Nikdo jiný už nevěřil v novou možnost života. Každý z nich něco ztratil a až na zmíněné sourozence by všichni raději své životy ukončili. Dokonce i ženy, které byly matkami a tím pádem by měly stále, pro co žít.
"Nikdo neví, tak proč se pořád ptáte?" podívala se na něj Tara, ale víc energie, než to pohnutí hlavy doleva a zpátky, vyvinout nechtěla.
"Protože tady akorát čekáme na smrt! Proč se rovnou nezabijeme! Stejně tu všichni zařveme!" rozkřikl se muž a začal kolem sebe vztekle máchat bodákem, na kterém ještě před chvíli opékal malý kousek chleba.
"Tak a dost! Já po sobě nenechám křičet! Pokud se vám tohle nelíbí, nikdo vám nebrání odejít, ale pochybuji, že byste přežil!" Tara vyskočila ze svého místa a vypadala jako rozzuřený vlk.
"Heleď se! Já po sobě taky nenechám křičet, navíc, pokud se jedná o takový škvrně, jako jsi ty a navíc o ženskou! Ty ses měla vdát a mít děti a ne se starat o přežití vesnice! To bys měla nechat mužům!" křičel po ní ten chlapík, který se taky postavil a pořádně převyšoval tu hádavou 'slečinku'.
"To bych klidně nechala, ale to by ti muži nesměli být v šoku a neschopní! Jediné, nad čím teď přemýšlíte, je, že jste měli zemřít všichni, protože momentálně nezvládáte ani dýchat, natož nějak existovat! Proč všichni kážou o mužské síle a schopnosti zachovat chladnou hlavu v každé situaci, když se teď, kdy vás je nejvíc potřeba, hroutíte?!" Tara se na to všechno už nemohla dívat. Odjakživa ji učili o tom, jak jsou muži silní a schopní a nyní, kdy je všichni potřebovali, se právě tito siláci zadrhli, schoulili v koutě a čekali na smrt, na ten zrádný konec.
"Tohle já nemusím poslouchat!" muž se vztekle otočil a odkráčel někam do tmy. Pár lidí se ho snažilo zastavit, ale marně. Postava se vzdalovala, až v té tmě úplně zanikla.
"To je tvoje vina! Ty huso! Za to můžeš enom ty!" křičela na ni nějaká žena, jejíž jméno si Tara ani nepamatovala a další a další lidé ji napodobovali. Až se Tara musela sama sebe zeptat, jestli tam bylo od začátku tolik lidí, nebo jich pár vstalo z mrtvých jenom proto, aby na ni mohli křičet.
"Nechte ji! Měla pravdu! Pořád ji má a já ji obdivuju za to, jak neschopná myslet, i když se nachází v takovéhle těžké situaci. Nikdo se nepokoušel o to, jít dál, jen ona ano a povedlo se, takže bych byl rád, kdybyste ji neobviňovali. Nehledě na to, že za Moův odchod nemohla. Rozhodl se sám, takže ať si i sám poradí," obhajoval Perez svou sestru. Ta ho v tu chvíli měla mnohem raději, než za celý svůj život. Sice ji měl vždycky rád, ale tohle bylo poprvé, kdy se za ni postavil a hájil ji i před ostatními. Dříve se nedokázal postavit ani svému otci. Teď čelil zbylému obyvatelstvu.
Překřikování přerušil náhlý výkřik. Výkřik tak děsivý, že všem najednou proběhl mráz po zádech. Nikdo nemusel nic říkat, a přesto si všichni uvědomili, čí to byl výkřik. Moa někdo… něco zabilo. Ať už chtěl, nebo ne, nevrátí se. Všichni se semkli blíž k ohni a vyděšeně se dívali do všech míst okolo sebe. Zčásti jejich skupinku zakrývala polorozpadlá zeď, ale ze zbylých tří světových stran byli nechráněni. Najednou bylo ticho. Báli se byť jenom hlasitě dýchat. Kdo by naslouchal pozorně, slyšel by praskán ohně a sem tam letmé zafunění, jak se někdo snažil tolik nestresovat. Všem bylo úzko, ale jedině Taru napadlo přemýšlet nad možností úniku z tohoto místa. Věděla, že musí zmizet, ale teď ne.
"Musíme se prospat! Nechme oheň hořet, dokud je tu nějaké světlo a teplo, divoká zvířata se nepřiblíží," rozkázala Tara a překvapivě ji všichni poslechli. Ze zbořených domů přitáhli nějaké deky a teď se každý do jedné z nich zabalil.A padla noc. Černá noc, kdy plál jen oheň,
Kdy všichni se báli, říct si sbohem.
Padla noc, kdy nemohl být větší strach,
Kdy v tom tichu, slyšeli byste padat hrach.
Zima a chlad byli kolem a vítr vál,
Jen v dáli kdosi tiše a s úsměvem stál.
A padla noc, nesmírně děsivá noc,
Kdy strachu a smutku bylo kolem moc.


Ráno už si tara byla naprosto jistá, co je třeba udělat. Slunce teprve vycházelo, ale Tara už obcházela rozbořené domy a snažila se najít nějaké zásoby jídla. Zároveň se snažila dostat do stodol, odkud se jí zdálo, že slyšela nějaké zvuky. Nakonec nalezla pět krav, tři koně a dva osly. Vytvořila dlouhé provazové vodítko a k tábořišti se vracela s proutěnými koši plnými jídla a se zvířaty, díky nimž si už mohli dovolit odejít.
"Co se děje?" zeptal se šeptem překvapený Perez. Ostatní ještě spali a nevzbudil je ani zvuk kopyt vláčejících se v prachu, nebo zvířecí zvukové projevy.
"Tohle je všechno, co jsem našla. Víc jídla není a víc zvířat také ne. Tady už nemáme co dělat. Vše je zbořené, postavit nové na starém nejde a opravit tohle všechno také ne. Půjdeme jinam," podívala se na něj rozhodně.
"Promiň, ale není tohle věc, o které by měli rozhodnout i ostatní?" zeptal se mírně popuzeně Perez. Nápad se mu líbil, ale štvalo ho, že to nenapadlo jeho. Proto jeho reakce byla trochu naštvaná.
"Ostatní nejsou ve stavu o něčem pořádně rozhodnout. Viděl jsi včera, jsou v šoku a nedokážou rozhodovat tak, jak by reagovali jindy. Navíc mám pravdu, tak proč se jí neřídit?" tara věděla moc dobře, co má říct Perezovi a co má říct i ostatním, až se probudí.
Málokdo hned napoprvé souhlasil, ale Taře se nakonec povedlo je všechny přesvědčit. Na osly naložili koše a pytle plné potravin, přikrývek a všeho nezbytného. Na koních a kravách jely děti a ženy a muži šli pěšky. Nikdo nevěděl, kam jdou a nevěděla to ani tara. Bála se, že zásoby vody brzy dojdou, a proto se snažila hlídat směr a kontrolovat různá místa a jejich možnosti. Po šesti hodinách došli k Prašným skalám a tara rozhodla, že se pokusí je přejít. Ostatní protestovali, ale stejně ji nakonec poslechli. Po tom všem jim přišlo už celkem běžné ji poslouchat. Sice občas zaprotestovali, ale jinak ji uznávali jako vůdkyni.
Šlapali do kopců a slunce jim pražilo na hlavy a do tváře. Všichni byli unavení, zpocení a špinavý. Bolely je oči, kterými neustále mžourali do slunce, a dětem bylo špatně. Tara se snažila všem zabránit hojně zahánět žízeň vodou. Nevěděla, jak dlouho ještě budou na cestě, a proto probíhala celou kolonou a dávala všem trošku soli, která by jim měla udržet nějaké tekutiny v těle delší dobu. Ale zkuste něco podobného vysvětlit unaveným a žíznivým dětem.
Když se konečně dostali na vrchol skal, uviděli pár metrů pod sebou jakýsi skalní převis a Tara rozhodla, že se ve stínu na chvíli usadí a odpočinou si. Všichni se schovali pod převis a děti se přitiskly ke studeným skalám. Jen Tara zůstala stát na slunci a rozhlížela se po okolí. Pohled jí spadl na něco, co z té dálky vypadalo jako obrovská, opuštěná budova. Ležela mezi dvěma skalami a pod ní se táhl dlouhý, zelený pruh. Tara už věděla, kde budou žít. Věděla, kde začne jejich nový život.
"Zde se usadíme," rozpřáhla ruce, když se konečně dostali až k tomu paláci. Na první pohled byl opuštění. K hlavní bráně byl připojen malý most, pod nímž protékala úzká říčka, která zřejmě vyvěrala někde ve skalách. Bylo tam příjemně, místo jako stvořené pro život.
"Jak je možné, že na tak výborném místě už nikdo nežije?" zapřemýšlel nahlas Perez.
"Kdo se moc ptá, moc se dozví," odpověděla Tara s úsměvem a dodala: "Myslím, že tohle nás nemusí zajímat. Hlavně, že se zde můžeme usadit.
A tak to začalo. Období, kdy se všichni zapojili do budování města. Výstavba kanalizace, oprava paláce, kde zatím všichni bydleli, obsazení velkých ploch pro pěstování obilí a jiných plodin. Muži se dali do stavby obydlí pro sebe a ostatní. Někdo se dal dohromady a někdo zase živořil sám. Nový Městys přímo vzkvétal a i ti nejskeptičtější muži si zvykli, že jim vládne žena. Museli uznat, že se v té netěžší možné situaci osvědčila.
"Bratříčku, gratuluju," usmála se na Pereze Tara. Konečně se to trochu uklidnilo a sourozenci na sebe měli čas. Stáli na balkóně s výhledem na celý Městys. Už byla tma a pofukoval jemný vítr. Z hlavního sálu se ozývala hudba. Lidé se smáli a radovali. Jediný, kdo v nitru tiše trpěl, byla Tara. Pro samé vládnutí zapomněla na své vlastní potřeby. A nyní jí bylo devatenáct a tak stará žena, navíc vládkyně Nového Městyse, se málokomu zamlouvala. Jediné, co jí v životě zbylo, byla starost o své poddané a o svou rodinu.
Snažila se vést mladé děti ke vzdělání, vzdělávat i ty staré, obchodovat s jinými městskými státy a všelijak rozšiřovat obzory. Když se snažila obchodovat s nějakým novým státem, narazila na problém předsudků. Nikdo nechtěl mít co dočinění s ženou, ale časem se jí povedlo vydobýt si nějaké postavení a nějaký respekt.
"Perezi, drahý?" krásná mladá dívka odkryla závěs, který dělil balkón od schodiště, které k němu vedlo.
"Tady jsem, Zeriko," usmál se Perez a napřáhl ruku, aby se k němu jeho manželka přitiskla.
"Opravdu vám to sluší," podotkla s úsměvem Tara, ale jejímu bratrovi neunikl ten smutný podtón, ale než se mohl na cokoliv zeptat, Vládkyně Tara se vytratila.
Poobřadní veselí ustalo a život v Novém Městysu se vrátil do starých kolejí. Městys vzkvétal dál, pokud to ještě vůbec šlo. Ženy se procházely po ulicích, hlídaly své děti, aby došly do školy, nakoupily potraviny a látky. Muži šli na pole těžce pracovat a po úzkých uličkách tahali vozíky se zbožím na prodej. Když se Taře povedlo urvat si kousek volného času, a že se to stávalo jen výjimečně, stála na balkóně a sledovala dění ve městě.
Občas zalitovala, že nemá čas vyjít si do ulic a chovat se jako obyčejná měšťanka. Ale ona už nebyla obyčejná měšťanka. Byla vládkyně a musela se podle toho chovat. A však jednou za život nastane období, kdy si člověk udělá rychlý výlet do minulosti a zpytoval svědomí, kolik věcí neudělal a naopak udělal. I Taře nastalo podobné období. Období, kdy ležela na smrtelné posteli a zasteskla si po mladém, bezstarostném životě.
Vzpomínala na svou minulost. Vzpomínala na období, kdy žila bezstarostným životem ve svém starém městě a bývala lidem pro smích i pro obdiv. Byli lidé, kteří ji nepochopili a chovali se k ní, jako by byla blázen a byli lidé, kteří ji pochopili, a právě proto se k ní chovali jako k bláznovi. Zavzpomínala na to smutné období, kdy na ně zaútočili, a každý něco ztratil, kdy se táhli dlouhou, zaprášenou, špinavou, smutnou a nepříjemnou cestou a kdy se jejich tělem rozlila radost po nalezení nového místa k životu. Tara si ani neuvědomovala, jak moc změnila život lidem svým narozením a jak moc změní lidem život svou smrtí. Ale co naplat, nemoc byla silnější a Tara zemřela ve věku třiceti devíti let.
Nový Městys truchlil po ztrátě vládkyně, ale netruchlili by tak intenzivně, kdyby věděli, jaké zlo je bude čekat. Perez se snažil dostat k moci, ale přemohl ho bratr jeho milované Zeriky. Keryz nenáviděl to místo, kterému vládla žena, a rozhodl se to změnit. Vytvořil zcela nové zákony, nový způsob řízení státu, zkrátka bylo vše nové. Zakázal lidem mluvit o Taře a díky své důmyslnosti a inteligenci, se mu povedlo zakázat Perezovi, aby se mu nějak pletl do vládnutí, ba i do cesty. On a Zerika museli na slovo poslouchat. Zavládlo období krutovlády a nikomu se nepodařilo svrhnout Keryze z jeho místa. A tak období, kdy ženy byly rovnoprávné mužům, zaniklo a vrátilo se až o mnoho tisíciletí později.


 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Mai Mai | Web | 23. května 2012 v 21:47 | Reagovat

v prvé řadě bych chtěla něco říct k tomu úvodu: nikdo není proti, abys nepatřila k náboženství, a já určitě ne. jen... církev to všechno nezničila, naopak uchovávala starou moudrost v klášterech (nejen duchovní)

no, a teď k povídce: rovnoprávnost musí být, i když se to některým mužům nelíbí, ale pokud se nám povede si ji vydobýt, pak to určitě cenu má. také to Tara dokázala. i když je to škoda, plně chápu, proč netruchlila pro svého otce, a také, proč se nevdala. ať je to jak chce, Tara je moc sympatická...

2 Surynka Surynka | Web | 23. května 2012 v 21:57 | Reagovat

[1]: děkuju za pochvalu povídky, ale s první tvrzením 100% nrdouhlasím... když se dělaly výkopy ve Starých Aténách (myslím tím celkově všechna historická území) našly se velmi pokročilé věci, napříkladi kanalizace, někde byl i rozvod vody, koupelny, studny v domě například i v několika místnostech, aby se například nemusela voda nosti do vany, ale to bylo v období př.n.l nebo taky před Kristem a v obdob n.l nebo taky po Kristu spoustu těchto věcí zmizelo... hodně jsem se zajímala o takové věci, mám i nastudovanou teorii Převorství Sionského, jehož myšlenky se mi fakt líběj... ale ať si má každý svůj názor, že :-) nebudem se pod povdkou pouštět do debaty o náboženství :D Ještě jednou děkuju, za pochvalu povdky i za myšlenku o náboženstv :-)

3 Mai Mai | Web | 23. května 2012 v 22:11 | Reagovat

[2]: dobře, kanály se dost těžko schovaj, ale knihy se právě v klášterech přepisovaly a ukládaly
dobře, nebudem tu debatovat o náboženství...

4 Surynka Surynka | Web | 24. května 2012 v 19:12 | Reagovat

[3]: ty knihy se ale moc neprovětraly :-D ale to je jedno :D co se tu dohadovat, ať si má každý svůj názor a hlavně, ať se nekazí 'přátelství' :D

5 Sola F. Sola F. | Web | 28. května 2012 v 21:44 | Reagovat

Jéé, tak to je super :) Já si jí nějak vůbec nevšimla a byla by to věčná čkoda. To je tak úžasně napsaný, chvílema mě i mrazilo v zádech a mělo to takový úžasný nádech :) Krásný, krásný, krásný.

6 Surynka Surynka | Web | 30. května 2012 v 9:52 | Reagovat

[5]:Děkuju :-) No já jsem toho v ten den přidala trochu víc, takže se to tím zapláclo  :D A taky jsem si málem nevšimla tohohle komentáře, což by byla škoda, protože ty komentáře mi vždycky dodají takovou chuť psát dál :-D díky moc :-)

7 Alex Alex | Web | 8. června 2012 v 20:27 | Reagovat

Zvolila jsi zajímavé téma a byla jsem zvědavá, co se z toho vyklube. Musím bohužel říct, že si povídka nedokázala po celou dobu udržet mou pozornost, i když je vcelku pěkná. Líbila se mi ta básnička.
A ještě k tvému designu, tahle fialová barva je příjemná:)

8 Surynka Surynka | Web | 8. června 2012 v 22:34 | Reagovat

[7]: Ono to tak semnou bohužel je, že neumím psát ty krátké povídky, když si děj můžu rozepsat do kapitol, lépe se to rozvrhuje a navrhuje, ale tady to prostě nešlo. Tou dobou jsem měla rozbitý počítač a musela jsem mít nějaký jiný, o hodně starší. No a na vytvoření něčeho kapitolového čas nebyl, prostě jsem musela něco vložit, aby to tu neusnulo, ale musela to být jednorázovka. Já to o sobě vím, že se mám ještě hodně co učit. Ta básnička... ani to nebyla pořádná básnička a ai jsem se nesnažila, prostě jsme si tam něco dala :-) A k designu, sice jsem se snažila o nějaký pěkný Layout, ale nakonec jsem neměla tu trpělivost a zůstala u jednoduchosti, ve které je krásá - říká se :-)

9 ErickMal ErickMal | E-mail | Web | 3. března 2017 v 20:19 | Reagovat

wh0cd750832 <a href=http://cialisprice2017.com/>how much is cialis</a>

10 Smithd961 Smithd961 | E-mail | Web | 14. května 2017 v 15:18 | Reagovat

Howdy! Would you mind if I share your weblog with my twitter group? Theres lots of people that I think would truly enjoy your content material. Please let me know. Thanks kacefbebeedbagkf

11 Pharmk473 Pharmk473 | E-mail | Web | 15. května 2017 v 6:20 | Reagovat

Hello!<a href="http://via3indian.com/#1.html">viagra india generic</a>

12 Pharmk317 Pharmk317 | E-mail | Web | 16. května 2017 v 12:39 | Reagovat

Hello! viagra india generic http://via3indian.com/#4.html

13 ValeryAleld ValeryAleld | E-mail | Web | 19. května 2017 v 17:10 | Reagovat

adderall cialis

      <a href=http://cialisonlinexbm.com/>cialis online</a>

    <a href="http://cialisonlinexbm.com/">cilais price</a>

    generic cialis europe

14 AnnieAleld AnnieAleld | E-mail | Web | 20. května 2017 v 20:05 | Reagovat

follow link uk viagra

      <a href=http://cheapviagrazpn.com/>cheap viagra</a>

    <a href="http://cheapviagrazpn.com/">viagra generic</a>

    levitra vs viagra price

15 SethAleld SethAleld | E-mail | Web | 24. května 2017 v 0:49 | Reagovat

cialis for sale in california

      <a href=http://cialisbuyvbz.com/>cialis online</a>

    <a href="http://cialisbuyvbz.com/">generic cialis</a>

    pastilla de cialis lilly uk

16 AnnAleld AnnAleld | E-mail | Web | 26. května 2017 v 2:13 | Reagovat

only now cialis medication

      http://buycialisfxz.com/ - generic cialis

    <a href="http://buycialisfxz.com/">buy cialis online</a>

    legal cialis no prescription

17 DemidAleld DemidAleld | E-mail | Web | 28. května 2017 v 1:04 | Reagovat

free cialis prescription

      http://buygvcialisonline.com/ - cialis generic

    <a href="http://buygvcialisonline.com/">cialis cheap</a>

    cialis prix sans ordonnanc

18 on on | E-mail | Web | 28. května 2017 v 13:58 | Reagovat
19 MoisesAleld MoisesAleld | E-mail | Web | 30. května 2017 v 12:41 | Reagovat

cialis y alopecia

      http://cheapxcialis.com/ - online cialis

    <a href="http://cheapxcialis.com/">generic cialis</a>

    cialis mit rezept auf rechnung

20 IrisAleld IrisAleld | E-mail | Web | 30. května 2017 v 19:03 | Reagovat

soft viagra generic

      <a href=http://genericxviagra.com/>viagra super active plus</a>

    <a href="http://genericxviagra.com/">viagra online</a>

    achetez viagra pfizer

21 MoisesAleld MoisesAleld | E-mail | Web | 31. května 2017 v 12:09 | Reagovat

cialis en ligne vipps

      http://cheapxcialis.com/ - cialis generic

    <a href="http://cheapxcialis.com/">cheap cialis</a>

    cialis belgique soft generique

22 SergeyAleld SergeyAleld | E-mail | Web | 31. května 2017 v 23:05 | Reagovat

brand viagra 100mg price

      http://buyviagraonlineaz.com/ - buy viagra

    <a href="http://buyviagraonlineaz.com/">buy viagra online</a>

    the best choice viagra tab

23 SergeyAleld SergeyAleld | E-mail | Web | 1. června 2017 v 11:25 | Reagovat

cialis levitra viagra online

      http://buyviagraonlineaz.com/ - generic viagra

    <a href="http://buyviagraonlineaz.com/">buy viagra</a>

    comprarviagra

24 AlexeyAleld AlexeyAleld | E-mail | Web | 1. června 2017 v 15:36 | Reagovat

by cialis march posted

      http://cialis10mgonlinez.com/ - cheap cialis

    <a href="http://cialis10mgonlinez.com/">buy cialis online</a>

    cost of 30 day 5mg cialis

25 VelkAleld VelkAleld | E-mail | Web | 3. června 2017 v 20:42 | Reagovat

cialis 20 mg cheap see

      http://buycialisaonline.com/ - cialis online

    <a href="http://buycialisaonline.com/">cialis online</a>

    cialis tratamiento

26 CoreAleld CoreAleld | E-mail | Web | 7. června 2017 v 13:28 | Reagovat

buy cialis 20 mg online

      http://buyacialisonline.com/ - cialis online

    <a href="http://buyacialisonline.com/">cialis</a>

    compra cialis in india

27 AranAleld AranAleld | E-mail | Web | 8. června 2017 v 1:20 | Reagovat

cash loans sasolburg

      http://paydaysolobest.com/ - personal loans

    <a href="http://paydaysolobest.com/">pay day loans</a>

    payday loans decatur

28 OnroAleld OnroAleld | E-mail | Web | 8. června 2017 v 23:53 | Reagovat

venta de cialis malasia

      http://buycialisyionline.com/ - cialis online

    <a href="http://buycialisyionline.com/">cheap cialis</a>

    cialis 5 mg pareri

29 AndrewAleld AndrewAleld | E-mail | Web | 9. června 2017 v 21:44 | Reagovat

quick loan websites

      http://nofaxpaydaynvz.com/ - payday loans online

    <a href="http://nofaxpaydaynvz.com/">no faxing payday advance</a>

    cash advance decatur tx

30 AndrewAleld AndrewAleld | E-mail | Web | 9. června 2017 v 21:52 | Reagovat

free loan quote

      http://nofaxpaydaynvz.com/ - payday loans online

    <a href="http://nofaxpaydaynvz.com/">payday advance loan</a>

    free loan quote

31 AndrewAleld AndrewAleld | E-mail | Web | 9. června 2017 v 22:26 | Reagovat

i need a loan now

      http://nofaxpaydaynvz.com/ - online payday loans

    <a href="http://nofaxpaydaynvz.com/">payday advance loan</a>

    cash advance in south carolina

32 Timothycix Timothycix | E-mail | Web | 10. června 2017 v 0:45 | Reagovat

ross county public records  <a href="http://publicrecord1s.com/">duval county public records</a>  brunswick county public records  <a href="http://publicrecord1s.com/">what is a public record</a>

33 Iren1epes Iren1epes | E-mail | Web | 10. června 2017 v 2:10 | Reagovat

<a href="http://canadianpharmforyou.com/">cialis canada pharmacy</a>  http://canadianpharmforyou.com/ - cialis on canada
cialis low

34 AndrewAleld AndrewAleld | E-mail | Web | 10. června 2017 v 4:46 | Reagovat

go compare quick loans

      http://nofaxpaydaynvz.com/ - no fax payday loan

    <a href="http://nofaxpaydaynvz.com/">payday loans online</a>

    personal loans in cleveland oh

35 AndrewAleld AndrewAleld | E-mail | Web | 11. června 2017 v 2:31 | Reagovat

DET cash advance

      http://nofaxpaydaynvz.com/ - payday loans online

    <a href="http://nofaxpaydaynvz.com/">payday advance</a>

    sovereign nation payday loan

36 AndrewAleld AndrewAleld | E-mail | Web | 11. června 2017 v 3:47 | Reagovat

payday advanc

      http://nofaxpaydaynvz.com/ - payday advance loan

    <a href="http://nofaxpaydaynvz.com/">no faxing payday advance</a>

    legal payday loan lenders in illinois

37 AndrewAleld AndrewAleld | E-mail | Web | 11. června 2017 v 10:55 | Reagovat

cash money loans vancouver

      http://nofaxpaydaynvz.com/ - payday advance

    <a href="http://nofaxpaydaynvz.com/">no faxing payday advance</a>

    payday loans in piedmont al

38 AndrewAleld AndrewAleld | E-mail | Web | 11. června 2017 v 17:52 | Reagovat

payday loans in watsonville ca

      http://nofaxpaydaynvz.com/ - no fax payday loans

    <a href="http://nofaxpaydaynvz.com/">no fax payday loans</a>

    cash advance uxbridge road

39 AndrewAleld AndrewAleld | E-mail | Web | 11. června 2017 v 21:55 | Reagovat

how to take out a short term loan

      http://nofaxpaydaynvz.com/ - faxless payday loan

    <a href="http://nofaxpaydaynvz.com/">online payday loans</a>

    payday loan lancaster ca

40 AndrewAleld AndrewAleld | E-mail | Web | 11. června 2017 v 21:58 | Reagovat

instant payday loans approval online

      http://nofaxpaydaynvz.com/ - payday advance loan

    <a href="http://nofaxpaydaynvz.com/">payday loans online</a>

    payday loan chula vista ca

41 MoisesAleld MoisesAleld | E-mail | Web | 11. června 2017 v 22:38 | Reagovat

cash loan mesa az

      http://fastcashisok.com/ - no faxing payday advance

    <a href="http://fastcashisok.com/">no fax payday loan</a>

    1000 loan

42 AndrewAleld AndrewAleld | E-mail | Web | 12. června 2017 v 3:32 | Reagovat

sask canola growers cash advance

      http://nofaxpaydaynvz.com/ - no fax payday loan

    <a href="http://nofaxpaydaynvz.com/">online payday loans</a>

    sovereign nation payday loan

43 AndrewAleld AndrewAleld | E-mail | Web | 12. června 2017 v 6:00 | Reagovat

payday loans wynnum

      http://nofaxpaydaynvz.com/ - no fax payday loan

    <a href="http://nofaxpaydaynvz.com/">no fax payday loan</a>

    now loans

44 AndrewAleld AndrewAleld | E-mail | Web | 12. června 2017 v 13:24 | Reagovat

secured loans for bad credit in maryland

      http://nofaxpaydaynvz.com/ - faxless payday advance

    <a href="http://nofaxpaydaynvz.com/">payday advance loan</a>

    payday loans no admin fees

45 AndrewAleld AndrewAleld | E-mail | Web | 12. června 2017 v 20:43 | Reagovat

what is meant by an unsecured loan

      http://nofaxpaydaynvz.com/ - no fax payday loans

    <a href="http://nofaxpaydaynvz.com/">payday advance loan</a>

    personal loans in tirupur

46 viagra viagra | E-mail | Web | 15. června 2017 v 19:47 | Reagovat
47 antoniotbeada antoniotbeada | E-mail | Web | Středa v 11:35 | Reagovat

dyson at amazon <a href="http://dysonvacuumusa.com/">dyson hand dryers</a> refurbished dyson vacuums for sale <a href=http://dysonvacuumusa.com/>dyson on sale</a>

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama